ban1

 
 

WCzM

 

W Wielkim Poście, już po raz dziewiąty, zapraszamy młodzież do wspólnej modlitwy. W tym roku spotkanie nosi tytuł ”Uczeń Jezusa” i będzie odnosiło się do tematyki roku duszpasterskiego. Kandydaci do bierzmowania - obecność obowiązkowa. Spotkanie odbędzie się:

18 marca (sobota), godz. 20.00  - Piła, kościół pw. NMP Wspomożycielki Wiernych - poprowadzi ks. bp Krzysztof Włodarczyk oraz brat Maciej z ze Wspólnoty Taize.

 

 

 

 

 

 

 

 

II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Synod diecezjalny, zwołany dnia 11 czerwca 2016 roku przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, jest zebraniem przedstawicieli kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu w usłyszeniu tego, co Duch Święty mówi dzisiaj do Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego, oraz w rozpoznaniu dróg, którymi Bóg chce go prowadzić we współczesnym świecie.

 

Dekret zwolania synodu

Synod jest dla pasterza okazją, aby usłyszał o doświadczeniu wiary swojej owczarni. O takiej właśnie postawie biskupa napisał papież Franciszek w adhortacji o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie Evangelii gaudium: "Biskup w pewnych okolicznościach powinien iść za ludem, aby pomóc tym, którzy zostali z tyłu, a przede wszystkim dlatego, że sama owczarnia ma swój węch, aby rozpoznać nowe drogi" (nr 31).

W czasie synodu trzeba będzie się przyjrzeć temu, w jakim punkcie jesteśmy jako Kościół lokalny: jak jest z naszą wiernością wobec Ewangelii, jakie stoją przed nami wyzwania, z czym sobie radzimy dobrze, a z czym kiepsko, jakie środki mamy do dyspozycji, jak sprawdzają się istniejące struktury itd. Chodzi więc o podjęcie rozmowy na temat jakości naszego życia chrześcijańskiego: od poziomu małych grup, poprzez parafie, dekanaty, aż po całą diecezję.

Po przeprowadzeniu tego swoistego rachunku sumienia, będzie można przejść do realizacji kolejnego zadania: co robić w bliższej i dalszej przyszłości? jak organizować życie naszych wspólnot tak, aby stawały się coraz bardziej tym, czym już są, czyli Kościołem - znakiem i narzędziem zjednoczenia ludzi z Bogiem i między sobą? Synod powinien nas zatem doprowadzić do wypracowania pewnej wizji na przyszłość i planu wprowadzenia jej w życie.

Synod diecezjalny jest zatem najważniejszym ciałem doradczym biskupa. W sensie ścisłym, w synodzie biorą udział delegaci przewidziani przez prawo kanoniczne i zaproszeni przez biskupa do wzięcia w nim udziału. Sesje synodalne, w których wezmą udział ci delegaci, będą już właściwie ostatnim etapem synodu. Zanim jednak do niego dojdziemy, pojawią się wcześniejsze etapy, na których będzie można uczestniczyć w synodzie na różne sposoby.

 

 

 

___

SAKRAMENTY Chrzest Pokuta I Komunia Święta Bierzmowanie Namaszczenia chorych Małżeństwo


WSPÓLNOTY Rada Parafialna Kościół Domowy Caritas Parafialna Żywy Różaniec Lektorzy i ministranci Zespół i schola Patronki Dobrej Śmierci Szkaplerzna Bierzmowanych

pl

strona osiedla

gosc

1

Darmowy licznik wejść
Początek strony