ban1

 
 

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA

 

 

Siostry i Bracia, drodzy Diecezjanie,

ogłoszony w dniu 19 września 2015 r. komunikat Nuncjusza Apostolskiego w Polsce jest krótki: „Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Pawła Cieślika z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, złożony zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego". Tę wiadomość przekazałem już w zeszłą niedzielę podczas diecezjalnej pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, gdzie podziękowaliśmy Biskupowi Pawłowi za Jego pasterską posługę w naszej diecezji.

Jako diecezjanie znamy dobrze Biskupa Pawła. W ubiegłym roku świętowaliśmy Jego złoty jubileusz kapłaństwa, a w tym roku 20. rocznicę sakry biskupiej. Był wikariuszem, studiował Pismo święte na KUL-u, w Strasburgu i w Rzymie, potem był wykładowcą biblistyki w Paradyżu, Szczecinie i Koszalinie, wicerektorem i rektorem WSD w Szczecinie. Jako dewizę życia biskupiego Biskup Paweł obrał słowa z Ewangelii wg św. Łukasza: „Posłał mnie, abym głosił Dobrą Nowinę" i przez te lata pasterskiej posługi niósł orędzie ewangelii do każdego człowieka, ludzi różnych instytucji, mieszkający na wsi i wmieście, dzieci i młodzieży, chorych i w podeszłym wieku. Każdy z nas ma również swoje wspomnienia ze spotkań z Biskupem Pawłem: z wizytacji pasterskich, bierzmowań, pielgrzymek, wizyt w szkołach oraz szpitalach i moglibyśmy dać piękne świadectwo jego oddania Kościołowi oraz żywego zainteresowania człowiekiem i jego problemami.

Za wszystkie lata wiernej służby Bogu i ludziom, za postawę wiary, za miłość do Kościoła i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, dzisiaj w imieniu całej diecezji mówię Księdzu Biskupowi Pawłowi z serca płynące Bóg zapiać!

Gdy Biskup Paweł przechodzi na emeryturę nie oznacza to, że odchodzi z diecezji. Prosimy już teraz, aby pozwolił nam mimo jego słabszego zdrowia i zmęczenia - nadal cieszyć się Jego radą pomocą i życzliwością. Kapłanów, siostry i braci zakonnych oraz wszystkich wiernych proszę pokornie o wdzięczną modlitwę za nowego Biskupa Seniora. Będziemy się modlić o jego zdrowie i  błogosławieństwo, aby na miarę możliwości był z nami, w całym bogactwie swojej osobowości i biskupiego doświadczenia.

+Edward Dajeczak

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 

 

 

 

 

 

____

SAKRAMENTY Chrzest Pokuta I Komunia Święta Bierzmowanie Namaszczenia chorych Małżeństwo


WSPÓLNOTY Rada Parafialna Kościół Domowy Caritas Parafialna Żywy Różaniec Lektorzy i ministranci Zespół i schola Patronki Dobrej Śmierci Szkaplerzna Bierzmowanych

pl

strona osiedla

gosc

1

Darmowy licznik wejść
Początek strony