Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca – liczy 4 Róże Różańcowe (2 w Starej Kaplicy i 2 w Nowej Kaplicy), które otaczają codzienną modlitwą sprawy Kościoła powszechnego oraz całej parafii.

Swoje spotkania połączone z nabożeństwem i Msza świętą mają członkowie poszczególnych Róż Różańcowych w następującym porządku:

  •  w Starej Kaplicy w I Niedzielę Miesiąca o godz. 10.30
  •  w Nowej Kaplicy w I czwartek Miesiąca o godz. 17.00

Opiekunem Wspólnoty jest Ks. Proboszcz Mieczysław Dzikowski